نمونه کار ها

نمونه کار ها

پروژه های انجام شده این شرکت در سال 1395 :

دیوار بتنی

1- دیوار کشی مجتمع ذوب آهن شرکت فولادگستر الماس به طول 4000 متر در محل صاحب شهرستان سقز

2- مجتمع گاو داری ساوه

3- پروژه های سازمان آب و فاضلاب استان کردستان

 

دیوار بتنی