دیوار پیش ساخته بتنی

دیوار پیش ساخته بتنی

دیوار پیش ساخته بتنی

 

دیوار پیش ساخته بتنی ساده ، نمادار ، رنگی

شرکت امیر کردستان در سال 89 با کمال افتخار ت برای اولین بار در غرب کشور تولید دیوار پیش ساخته رنگی را شروع نموده است .