نیوجرسی

نیوجرسی

نیوجرسی

شرکت امیر کردستان از سال 1387 تولیدات خود را در قالب انواع قطعات بتنی سنگین شروع نموده است.

که این قطعات شامل :

دیوار پیش ساخته بتنی ، تیر برق بتنی ، انواع دال و باکس بتنی ، نیوجرسی ، فونداسیون روشنایی معابر می باشد.

نیوجرسی

نیوجرسی

نیوجرسی

نیوجرسی