آرشیو: اخبار و اطلاعیه

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار ( پیمانکار/کارفرما ) را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای…

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار ( پیمانکار/کارفرما ) را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای…

آخرین قیمت تیر برق بتنی
آخرین قیمت تیر برق بتنی

تیربتنی قیمت های شرکت امیر کردستان تیر بتنی 9/400 :8.900.000 ریال تیربتنی 9/600 : 11.000.000 ریال تیر بتنی 12/400 : 12.800.000 ریال تیر بتنی 12/600 : 16.200.000 ریال   تیربتنی

افتتاح وب سایت شرکت امیر کردستان
افتتاح وب سایت شرکت امیر کردستان

افتتاح وب سایت شرکت امیر کردستان دیوار بتنی ، امیرکردستان وب سایت شرکت امیر کردستان در تاریخ 1396/09/21 افتتاح گردیده است. دیوار بتنی ، امیرکردستان لذا شما مشتریان و همراهان می توانید آخرین اخبار ، نمونه کار ، تصاویر و… را در این سایت طبق آخرین به روز رسانی ها…