برچسب: بتن

آخرین قیمت تیر برق بتنی
آخرین قیمت تیر برق بتنی

تیربتنی قیمت های شرکت امیر کردستان تیر بتنی 9/400 :8.900.000 ریال تیربتنی 9/600 : 11.000.000 ریال تیر بتنی 12/400 : 12.800.000 ریال تیر بتنی 12/600 : 16.200.000 ریال   تیربتنی

افتتاح وب سایت شرکت امیر کردستان
افتتاح وب سایت شرکت امیر کردستان

افتتاح وب سایت شرکت امیر کردستان دیوار بتنی ، امیرکردستان وب سایت شرکت امیر کردستان در تاریخ 1396/09/21 افتتاح گردیده است. دیوار بتنی ، امیرکردستان لذا شما مشتریان و همراهان می توانید آخرین اخبار ، نمونه کار ، تصاویر و… را در این سایت طبق آخرین به روز رسانی ها…